Yurtdışında Şirket Kuruluşu ve Tekne Tescil İşlemi

Amerikan Bayraklı Şirket Kuruluşu ve Tekne Tescili

USA Delaware Certificate Of Incorporation and Boat Registration

 

İngiltere Marshall adaları şirket kurulum ve tekne tescili

British Marshall Islands Certificate of Incorporation and Boat Registration

 

Malta Bayraklı Şirket Kuruluşu ve Tekne tescili

Malta Flag Certificate Of Incorporation and Boat Registration

 

Yeni Şirket Kuruluşu

Kurulu Şirkete Tekne Tescili

Finansal Kiralama Yolu İle Tekne Satış ve Tescil İşlemleri

Yatırılması Gereken Yıllık Vergi ve Harç Takibi

Kayıt Terkin İşlemleri

Şirket ve Hisse Devirleri

Tekne  Satışları

Telsiz Ruhsatı ve Telsiz Çağrı Kodu Alınması

Tüm Tekne Evrakları Temini ve Takibi

 

Transit Log Belgesi İşlemleri

Yıllık Transit log Belgesi Yenileme İşlemleri

Yurtdışı Çıkış ve Giriş İşlemler

Donatan ve İsim Değişikliği

Personel  Değişikliği

Zayii ve Süresi Geçen Evrakların Yenileme İşlemleri

 

Gümrükleme İşlemleri

Tekne İthalat ve İhracatı

Aktarma İşlemleri

Nakliye ve Navlun İşlemleri

Gemi Üstü Geliş ve Gidiş İşlemleri

Transit Parça ve Akşam İthalat ve  İhracatı

Yabancı Bayraklı Teknelerin Yeddi Emin Alma ve Çözme İşlemleri

Transit Yakıt İşlemleri ( Yurt Dışına Çıkış Yapan Yabancı Bayraklı Tekneler İçin )

Demirbaş Eşya Defteri

Tır Karnesi İşlemleri

Makine Değişikliği İşlemleri

 

Konsolosluk İşlemleri

Tekne  Satışları ( Bill of Sale )

Bayrak Şahadetnamesi

Kaptana Yetki Belgesi

Şirket ve Hisse Devir İşlemleri

 

Yabancı Bayraklı Teknelerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Yabancı Bayraklı teknelerin kayıtlı oldukları yabancı şirketler her yıl bağlı oldukları ülkelere olan vergilerini ödemek zorundadırlar.

Ayrıca zamanında ödenmeyen vergi ve harçlar faizli bir şekilde tahsil edilmekte olup ve yine ödenmediği takdirde söz konusu şirket ve tekne kayıtları kapatılmaktadır.

Bu vergiler şirket ve tekne özelliklerine göre ayrıca çektikleri bayrak türlerine göre değişiklik göstermektedir.

Yabancı Bayraklı Teknelerin Transit Log Belgelerinin süreleri kontrol edilmesi gerekmekte olup, geçerlilik süreleri1(Bir) Yıldır.

Yabancı Bayraklı Tekneler her yıl yenilenmesi gereken Transit Log belgeleriyle birlikte Türkiye’de kalış süreleri 5 (Beş) Yıl olup, Her 5 Yılın sonunda teknenin yurtdışına çıkması gerekmektedir.

Yabancı Bayraklı Teknelerin Türkiye’de sorunsuz dolaşabilmesi için gerekli olan evrakların tamamen temin edilip sürekli teknede bulunması gerekmektedir.

Bu belgelerin bazılarının Noter ve Tercüme tasdikli olması yabancı ülkeden gelen evrakların  Apostille tasdikli ve Konsolosluk onaylı olmaları önemlidir.

Yabancı Bayraklı Teknelerin alabildiği “Transit Yakıt” sadece tekne yurtdışına çıkacağı zaman alınabilmektedir.

Yabancı bayraklı tekne kayıtlarının yut dışında ikameti olmayan şahısların kendi adlarına (şahıs olarak) tekne kayıt etmeleri Türkiye Gümrük ve Tekne Mevzuatlarına aykırı olduğundan mutlaka yabancı şirket üzerine kayıt etmeleri gerekmektedir.

TRANSITLOG TRANSITLOG1