• Liman Tescil İşlemleri
  • Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi İşlemleri
  • Telsiz Ruhsatnamesi
  • İthalat Ve İhracat İşlemleri
  • Yurtdışı Çıkış ve Giriş İşlemleri
  • Tekne Tescil İşlemleri
  • Amatör Denizci Belgesi İşlemleri
  • 2023 Yılı Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Harç Listesi

XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/06/2009) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):

TEKNE BOYU HARÇ TUTARI
5 metreden 8,99 metreye kadar 3.507,75 TL
9 metreden 11,99 metreye kadar 7.019,25 TL
12 metreden 19,99 metreye kadar 14.041,50 TL
20 metreden 29,99 metreye kadar 28.086,15 TL
30 metre ve daha büyük olanlar 56.177,55 TL

Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.

baglama-kutugu-onbaglama-kutugu-arka